Esmaspäeviti leöö 10-11 Saue Päevakeskuse käsitöötoas.