Saue Sotsiaalkeskuse poolt osutatavate teenuste hinnakiri alates 29.05.2023

Teenus

Toimingud teenuse raames

Hind Saue vallas elukoha registreerinud isikule

Hind Saue vallas elavale, kuid Saue vallas registreeritud elukohta mitteomavale isikule

Koduteenus

 • arstile registreerimine, arvete tasumine;
 • abivahendite tellimine, ajakirjanduse tellimine, abistamine toetuste ja teenuste taotlemisel jm avalike teenuste korraldamisel jms;
 • eluruumi koristamine vastavalt vajadusele isikule kuuluvate vahenditega ühe isiku kohta kuni 51 m² või 2-toaline korter;
 • prügi väljaviimine;
 • toidukaupade ja majapidamistarvete koju toomine kokkulepitud toidupoest (üldjuhul mitte sagedamini kui üks kord nädalas);
 • ravimite ja abivahendite koju toomine;
 • abistamine kütmisel – puude tuppa toomine (kuni 4 korvi ühel korral (1 korvi kaal kuni 5 kg), ahju panemine, tuha välja viimine;
 • vee tuppa toomine (kuni 5 l kord, kokku 20 l);
 • pangaautomaadi juures ja kokkulepitud toidupoes käimine kuni 1 kord kuus (lisandub sotsiaaltransporditeenuse osutamise hind);
 • pisitööde korraldamine (nt elektripirni vahetus, väikeseadme patarei vahetus);
 • pesu pesemise ja riiete hoolduse korraldamine (pesu pesemise või riiete hoolduse teenuse eest tasub klient vastavalt kehtivale teenuse hinnale);
 • abistamine pesemisel kodus või pesemisvõimaluste puudumisel teenuseosutaja juures (pesemisel teenuseosutaja juures tasub klient vastavalt kehtivale teenuse hinnale);
 • kojukutsete korraldamine (fotograaf, korstnapühkija ja teised teenused, mille eest klient tasub vastavalt teenuse osutaja hinnakirjale).

5 eurot kord (kuni 1 tund), kui teenust vajab üks isik;

8 eurot kord (kuni 1 tund), kui teenust vajab kaks leibkonna liiget.

16 eurot kord

Isikuabiteenus

 • riietamine;
 • mähkmete vahetus;
 • lingtõstukiga tõstmine;
 • söötmine, abistamine söötmisel;
 • abistamine tualetis käimisel;
 • abistamine pesemisel jms.

15 eurot tund

25 eurot tund

Sotsiaaltransporditeenus

 • puudega isiku transport elukohast ametiasutusse või tervishoiuteenuse osutajani ja tagasi;
 • sõitja erivajadustest (näiteks dialüüs, päevakeskuse teenuse kasutus vms) tulenevad juhuveod (regulaarsed, kindla marsruudi ja kellaajaga veod) elukohast ametiasutusse või tervishoiuteenuse osutajani ja tagasi;
 • muu põhjendatud vajaduspõhine transport eakatele ja erivajadustega isikutele.

Saue vald – Keila juhuvedu graafiku alusel (dialüüs, sotsiaalkeskus) 1 euro suund;

 

Saue vald – Tallinn juhuvedu graafiku alusel (tugikeskus) 1 euro suund;

 

Teistel juhtudel

0,4 eurot kilomeeter;

ooteaeg 3 eurot tund;

saatja tasu 4 eurot tund.

Teenust ei osutata

Sooja valmistoidu kojutoomine Saue linnas

 • sooja toidu kojutoomine sotsiaalkeskuse poolt valitud toitlustaja juurest.

Saue linnas kojutoomise hind 1 euro kord

(lisandub toidu hind karbiga vastavalt pakkuja hinnakirjale).

Teenust ei osutata

Lisateenused kodus

 • lume lükkamine;
 • hooldusplaanist kokkulepitust erinevasse poodi viimine ja poes abistamine;
 • kalmistule viimine ja kalmistul abistamine;
 • juuksuri, maniküüri või pediküüri juurde viimine;
 • jalutamine;
 • vaba aja sisustamine (raamatu ette lugemine, vestlemine jms),

20 eurot tund, transpordil lisandub sotsiaaltranspordi osutamise hind.

Teenust ei osutata

Lisateenused Saue Sotsiaalkeskuses aadressil Tule 7, Saue linn

 • pesu pesemine

3 eurot kord

Teenust ei osutata

 • pesu kuivatamine

2 eurot kord

Teenust ei osutata

 • duši kasutamine

2 eurot 1 tund

Teenust ei osutata

 • koopiate tegemine

0,2 eurot leht

Teenust ei osutata

 • küünarkargu või kepi laenutamine lühiajaliseks kasutuseks;
 • arvuti kasutamine;
 • vererõhu mõõtmine.

Tasuta

Teenust ei osutata

Lisateenused Turbas aadressil Kooli 3, Turba alevik

 • pesu pesemine

3 eurot kord

Teenust ei osutata

 • kuivati kasutamine

2 eurot kord

Teenust ei osutata

Isikliku abistaja teenus

 • täisealise isiku abistamine toimingutes, mida ta ise ei saa teha tulenevalt tema erivajadusega seotud piirangutest.

5 eurot tund

Abistamisel väljapool kodu lisandub transpordi maksumus vastavalt valitud transpordivahendile.

Teenust ei osutata

Öömaja teenus

 • ajutise ööbimiskoha võimaldamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma.

Alates 4.ndast ööbimisest kuus 3 eurot öö inimese kohta

Ainult juhul, kui tegemist on vältimatu abi osutamisega 20 eurot öö

 

Saue Sotsiaalkeskuse poolt ruumide kasutusse andmise hinnad

Ruum

Nädalapäevad, kasutaja grupid

Hind

Saal (kuni 35 kohta, videoprojektor, esitlusekraan, klaver)

E–R

10 eurot tund

E-R sotsiaalteenuse osutajale

4 eurot tund

E-R Saue valla eakate või puuetega inimeste ühendusele

tasuta

L-P

15 eurot tund

Väike aatrium (kuni 10 kohta, kööginurk)

E–R

8 eurot tund

E–R sotsiaalteenuste osutajale

4 eurot tund

E–R Saue valla eakate või puuetega inimeste ühendusele

tasuta

L-P

10 eurot tund

Ruum 104 (kuni 12 kohta)

E–R

6 eurot tund

E–R sotsiaalteenuste osutajale

3 eurot tund

E-R Saue valla eakate või puuetega inimeste ühendusele

tasuta

L-P

8 eurot tund

 

Saue Sotsiaalkeskuse ruumidega seotud lisateenuste hinnad

Teenus

Hind

Asjade hoiustamine

1 m3 30 eurot kuus

Lauatennis (E–R)

5 eurot tund

Lauatennis Saue valla eakate või puuetega inimeste ühendusele (E–R)

3 eurot tund

 

Korralduse jõustumise hetkel kehtivatele teenuslepingutele rakendatakse korralduses toodud hindasid alates 1. septembrist 2023.

 

Asukoht

Aadress: Tule 7, Saue linn 76505, Saue vald, Harju maakond

Telefon: 659 5070

Lahtiolekuajad:

E 8.00 - 18.00

T, K, N 8.00 - 16.00

R 8.00 - 14.00

Asukoht